Gallery

Photo von Fender Stratocaster 1956 Relic Masterbuilt (2009) Photo von Fender Stratocaster 1956 Relic Masterbuilt (2009) Sold
Fender Stratocaster 1956 Relic Masterbuilt (2009)
Sold
Fender Stratocaster 1960 Masterbuilt Relic Dealer Select (2010)
Photo von Fender Stratocaster Sunburst (1974) Photo von Fender Stratocaster Sunburst (1974) Sold
Fender Stratocaster Sunburst (1974)
Fender Stratocaster 62 Heavy Relic Masterbuilt (2013)
Photo von Fender Stratocaster 1969 Heavy Relic Masterbuilt (2012) Photo von Fender Stratocaster 1969 Heavy Relic Masterbuilt (2012) Sold
Fender Stratocaster 1969 Heavy Relic Masterbuilt (2012)
Photo von Fender Stratocaster 61 Heavy Relic Masterbuilt (2015) Photo von Fender Stratocaster 61 Heavy Relic Masterbuilt (2015) Sold
Fender Stratocaster 61 Heavy Relic Masterbuilt (2015)
Fender Stratocaster 57 Heavy Relic Masterbuilt (2014)
Photo von Fender Stratocaster Custom Classic Player (2003) Photo von Fender Stratocaster Custom Classic Player (2003) Sold
Fender Stratocaster Custom Classic Player (2003)
Fender Stratocaster 1959 Heavy Relic Masterbuilt (2015)
Fender Stratocaster Custom Shop 1966 Limited (2005)
Fender Stratocaster 1963 Journeyman Relic Builder Select (2015)
Limited Edition Masterbuilt by Yuriy Shishkov
Sold Video
Fender Stratocaster CS 60 Relic Namm Limited (2014)
Photo von Fender Stratocaster 68 Heavy Relic Lake Placid Blue (2012) Photo von Fender Stratocaster 68 Heavy Relic Lake Placid Blue (2012) Sold
Fender Stratocaster 68 Heavy Relic Lake Placid Blue (2012)
Photo von Fender Stratocaster 69 Relic Masterbuilt Jason Smith (2013) Photo von Fender Stratocaster 69 Relic Masterbuilt Jason Smith (2013) Sold
Fender Stratocaster 69 Relic Masterbuilt Jason Smith (2013)
Fender Stratocaster 1960 Relic Masterbuilt Oly White (2014)
Photo von Fender Stratocaster 1960 Relic Fiesta Red (2001) Photo von Fender Stratocaster 1960 Relic Fiesta Red (2001) Sold
Fender Stratocaster 1960 Relic Fiesta Red (2001)
Photo von Fender Stratocaster Robert Cray Custom Shop (2006) Photo von Fender Stratocaster Robert Cray Custom Shop (2006) Sold
Fender Stratocaster Robert Cray Custom Shop (2006)
Fender Telecaster 62 Custom Ultimate Relic (2015)
Very rare, only 3070 grams!
Photo von Fender Telecaster Thinline Bigsby Relic Masterbuilt (2012) Photo von Fender Telecaster Thinline Bigsby Relic Masterbuilt (2012) Sold
Fender Telecaster Thinline Bigsby Relic Masterbuilt (2012)
Photo von Fender Stratocaster 1956 Relic (2002) Photo von Fender Stratocaster 1956 Relic (2002) Sold
Fender Stratocaster 1956 Relic (2002)
Photo von Fender Stratocaster Eric Clapton Masterbuilt (2006) Photo von Fender Stratocaster Eric Clapton Masterbuilt (2006) Sold
Fender Stratocaster Eric Clapton Masterbuilt (2006)
Photo von Fender Stratocaster 68 Heavy Relic Lake Placid Blue (2012) Photo von Fender Stratocaster 68 Heavy Relic Lake Placid Blue (2012) Sold
Fender Stratocaster 68 Heavy Relic Lake Placid Blue (2012)
Photo von Fender Telecaster 52 Heavy Relic Custom Shop (2012) Photo von Fender Telecaster 52 Heavy Relic Custom Shop (2012) Sold
Fender Telecaster 52 Heavy Relic Custom Shop (2012)
Photo von Fender Stratocaster "54" 50th Anniversary (2004) Photo von Fender Stratocaster "54" 50th Anniversary (2004) Sold
Fender Stratocaster "54" 50th Anniversary (2004)
Photo von Fender Telecaster Blonde (1969) Photo von Fender Telecaster Blonde (1969) Sold
Fender Telecaster Blonde (1969)
Fender Stratocaster Irish Pub Stratocaster 63 Relic Masterbuilt (2012)
Photo von Fender Stratocaster Wildwood 10-59 Masterbuilt Relic (2009) Photo von Fender Stratocaster Wildwood 10-59 Masterbuilt Relic (2009) Sold
Fender Stratocaster Wildwood 10-59 Masterbuilt Relic (2009)
Photo von Fender Stratocaster Carved Top Stratocaster (1995) Photo von Fender Stratocaster Carved Top Stratocaster (1995) Sold
Fender Stratocaster Carved Top Stratocaster (1995)
Photo von Fender Stratocaster 54 Heavy Relic Golden 50's Limited (2014) Photo von Fender Stratocaster 54 Heavy Relic Golden 50's Limited (2014) Sold
Fender Stratocaster 54 Heavy Relic Golden 50's Limited (2014)
Photo von Fender Stratocaster Ritchie Blackmore Tribute CS (2013) Photo von Fender Stratocaster Ritchie Blackmore Tribute CS (2013) Sold
Fender Stratocaster Ritchie Blackmore Tribute CS (2013)
Photo von Fender Stratocaster Relic CS 60 Sunburst Limited (2007) Photo von Fender Stratocaster Relic CS 60 Sunburst Limited (2007) Sold
Fender Stratocaster Relic CS 60 Sunburst Limited (2007)
Fender Nocaster 51 Nocaster Thinline CC Limited (2009)
Photo von Fender Stratocaster Sunburst (1974) Photo von Fender Stratocaster Sunburst (1974) Sold
Fender Stratocaster Sunburst (1974)
Fender Stratocaster CS 56 Relic Fiesta Red (2013)
Sold Video
Fender Stratocaster CS68 Heavy Relic (2013)
Fender Stratocaster 55 Heavy Relic Greg Fessler Masterbuilt (2012)
Fender Stratocaster CS 57 Heavy Relic Masterbuilt (2013)
Photo von Fender Stratocaster CS 60 Relic (2013) Photo von Fender Stratocaster CS 60 Relic (2013) Sold
Fender Stratocaster CS 60 Relic (2013)
Photo von Fender Stratocaster 68 Heavy Relic Lake Placid Blue (2012) Photo von Fender Stratocaster 68 Heavy Relic Lake Placid Blue (2012) Sold
Fender Stratocaster 68 Heavy Relic Lake Placid Blue (2012)
Photo von Fender Telecaster 52 American Vintage Reissue (2004) Photo von Fender Telecaster 52 American Vintage Reissue (2004) Sold
Fender Telecaster 52 American Vintage Reissue (2004)
Photo von Fender Stratocaster CS "Blackie" 57 Closet Classic 1 of 12 (1999) Photo von Fender Stratocaster CS "Blackie" 57 Closet Classic 1 of 12 (1999) Sold
Fender Stratocaster CS "Blackie" 57 Closet Classic 1 of 12 (1999)
Photo von Fender Telecaster 52 Heavy Relic (2011) Photo von Fender Telecaster 52 Heavy Relic (2011) Sold
Fender Telecaster 52 Heavy Relic (2011)
Photo von Fender Stratocaster 63 Heavy Relic Limited (2010) Photo von Fender Stratocaster 63 Heavy Relic Limited (2010) Sold
Fender Stratocaster 63 Heavy Relic Limited (2010)
Photo von Fender Telecaster Thinline (1969) Photo von Fender Telecaster Thinline (1969) Sold
Fender Telecaster Thinline (1969)
Photo von Fender Stratocaster 65 Closet Classic (2012) Photo von Fender Stratocaster 65 Closet Classic (2012) Sold
Fender Stratocaster 65 Closet Classic (2012)
Photo von Fender Stratocaster 63 Relic Masterbuilt Todd Krause (2014) Photo von Fender Stratocaster 63 Relic Masterbuilt Todd Krause (2014) Sold
Fender Stratocaster 63 Relic Masterbuilt Todd Krause (2014)
Fender Stratocaster 1959 Heavy Relic 3TSB Limited (2013)
Photo von Fender Stratocaster "54" 50th Anniversary (2004) Photo von Fender Stratocaster "54" 50th Anniversary (2004) Sold
Fender Stratocaster "54" 50th Anniversary (2004)
Photo von Fender Telecaster 55 Relic Masterbuilt (2010) Photo von Fender Telecaster 55 Relic Masterbuilt (2010) Sold
Fender Telecaster 55 Relic Masterbuilt (2010)
Fender Stratocaster Sunburst (2006)