Photo von Gibson Flying V Jimi Hendrix Ltd. Edition (1993) Photo von Gibson Flying V Jimi Hendrix Ltd. Edition (1993) Sold
Gibson Flying V Jimi Hendrix Ltd. Edition (1993)
Limited, soundmighty - Hendrix!